martes, 18 de enero de 2011

Probas de acceso a ciclos de grao medio e superior 2011

Na sección de Formación Profesional da Xunta tedes información desta convocatoria:
http://www.edu.xunta.es/fp/

Para Ciclo Medio
http://www.edu.xunta.es/fp/probasCM.htm

Para Ciclo Superior
http://www.edu.xunta.es/fp/probasCS.htm


Datas presentación solicitudes
Entre o 28 de febreiro e o 11 de marzo.


Lugar de presentación solicitudes:
Calquera Instituto ou Centro no que se impartan Ciclos.


Exencións
Alumnado que cursa PCPI: pode solicitar exención parte científico-técnica.


Relación provisoria admitidos/excluídos
17 de marzo.


Relación definitiva admitidos/excluídos
25 de marzo


Realización das probas
3 de xuño
09:00 presentación
10:00-11:00 parte matemática
11:30-12:30 parte sociolingüística
16:00-18:00 parte científico-técnica
Publicación notas
16 xuño
Reclamación notas
17 a 21 xuño
Cualificación definitiva
28 xuño

Resolución do 11 de xaneiro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan de xeito ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao
medio e de grao superior de formación profesional en centros docentes sostidoscon fondos públicos, para o ano 2011.

No hay comentarios: