martes, 29 de noviembre de 2011

CHARLA PROGRAMA NAVEGA CON RUMBO

Hoy en 2º de ESO asistimos a una charla en al Biblioteca dentro del programa de la Xunta NAVEGA CON RUMBO.
Una ingeniero informática nos habló de seguridad en Internet, manejo del correo electrónico y de las Redes Sociales.
http://www.edu.xunta.es/navegaconrumbo/presentacion.html

http://www.edu.xunta.es/navegaconrumbo/glosario.html

http://www.edu.xunta.es/navegaconrumbo/xogos.html

domingo, 13 de noviembre de 2011

CONTIGO EN TUENTI

La página web de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Tuenti está muy bien.
Puedes ver mucha información y vídeos muy buenos:
http://www.tuenti.com/contigo

viernes, 23 de septiembre de 2011

miércoles, 22 de junio de 2011

Admisión en Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior

Prazos de presentación de solicitudes de admisión para o curso 2011-2012 serán os seguintes:
a) O prazo ordinario será do 17 de xuño ao 4 de xullo, ambos os dous incluídos.
b) O prazo extraordinario abranguerá desde o día 1 ao 12 de setembro, ambos os dous
incluídos.

Os centros farán pública o día 6 de xullo a relación provisional de persoas solicitantes no taboleiro de anuncios, ordenada alfabeticamente, con indicación da puntuación conseguida e das opcións de preferencia, que deberá aprobar o consello escolar ou consello social.
Esta publicación realizarase, así mesmo, na páxina web da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria: http://www.edu.xunta.es/fp

Establécese un prazo de reclamacións ata o día 12 de xullo ás 13.00 horas.
 Logo de resoltas as reclamacións presentadas ante o consello escolar ou consello social correspondente, os centros terán de prazo ata o día 12 de xullo ás 14.00

O día 19 de xullo publicarase no taboleiro de anuncios dos centros educativos e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp a primeira relación ordinaria de persoas admitida en cada ciclo formativo de grao medio ou superior, onde aparecerán as persoas solicitantes por orde decrecente de puntuación.

No prazo abranguido desde o día 19 ao día 22 de xullo ás 13.00 horas deberase matricular ou ben renunciar o alumnado admitido en cada ciclo no centro en que fose adxudicado, segundo os anexos VII e VIII da Orde do 5 de xuño de 2007. O feito de renunciar á adxudicación dunha praza é condición indispensable para quedar en listaxe de espera nas opcións de maior preferencia. As persoas solicitantes admitidas que non se matriculen e non presenten renuncia no prazo indicado perderán o dereito á súa praza e, nese caso, procederase á súa escolarización ao final do proceso, se houber vacantes.
Os centros teñen de prazo ata as 14.00 horas do día 22 de xullo para cargaren os datos na aplicación informática.
O día 26 de xullo, a comisión autonómica de escolarización publicará a segunda relación ordinaria de persoas admitidas en cada ciclo formativo de grao medio ou superior, onde deben aparecer as persoas solicitantes por orde decrecente de puntuación.
 No prazo abranguido desde o día 26 ao día 29 de xullo ás 13.00 horas deberase matricular ou ben renunciar o alumnado admitido en cada ciclo no centro en que fose adxudicado, segundo os anexos VII e VIII da Orde do 5 de xuño de 2007. O feito de renunciar á adxudicación dunha praza é condición indispensable para quedar en listaxe de espera nas opcións de maior preferencia. As persoas solicitantes admitidas que non se matriculen e non presenten renuncia no prazo indicado perderán o dereito á súa praza e, nese caso, procederase á súa escolarización ao final do proceso, se houber vacantes.

Os centros teñen de prazo ata as 14.00 horas do día 29 de xullo para cargaren os datos na aplicación informática.
Se logo de cada unha das adxudicacións a que se fai referencia nos puntos 7 e 9 anteriores existisen prazas vacantes e non houbese listaxe de espera, liberaranse as prazas do ciclo formativo ata o 29 de xullo ás 13.00 horas para aquel alumnado que acredite o cumprimento dos requisitos de acceso. Os centros efectuarán a matrícula por estrita orde de chegada das solicitudes.

domingo, 13 de marzo de 2011

Conferencia de Down Vigo

El alumnado de 1º de ESO asistió en la biblioteca del colegio a una charla de la asociación Down Vigo.
Gaila ha hecho este trabajo:
http://es.scribd.com/full/50664493?access_key=key-28nbxcz4jbxehxgr3uas

martes, 18 de enero de 2011

Probas de acceso a ciclos de grao medio e superior 2011

Na sección de Formación Profesional da Xunta tedes información desta convocatoria:
http://www.edu.xunta.es/fp/

Para Ciclo Medio
http://www.edu.xunta.es/fp/probasCM.htm

Para Ciclo Superior
http://www.edu.xunta.es/fp/probasCS.htm


Datas presentación solicitudes
Entre o 28 de febreiro e o 11 de marzo.


Lugar de presentación solicitudes:
Calquera Instituto ou Centro no que se impartan Ciclos.


Exencións
Alumnado que cursa PCPI: pode solicitar exención parte científico-técnica.


Relación provisoria admitidos/excluídos
17 de marzo.


Relación definitiva admitidos/excluídos
25 de marzo


Realización das probas
3 de xuño
09:00 presentación
10:00-11:00 parte matemática
11:30-12:30 parte sociolingüística
16:00-18:00 parte científico-técnica
Publicación notas
16 xuño
Reclamación notas
17 a 21 xuño
Cualificación definitiva
28 xuño

Resolución do 11 de xaneiro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan de xeito ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao
medio e de grao superior de formación profesional en centros docentes sostidoscon fondos públicos, para o ano 2011.